Parafia Wyżne

HISTORIA

_

Początkowo miejscowość Wyżne należała do parafii Czudec. 27 sierpnia 1972 roku biskup przemyski Ignacy Tokarczuk mianował ks. Juliana Rykałę, salezjanina pochodzącego z Wyżnego, wikariuszem w Czudcu. Miał on za zadanie zająć się tworzeniem nowej parafii w swojej rodzinnej miejscowości. Dnia 13 lutego 1975 roku została erygowana parafia w Wyżnem a jej pierwszym proboszczem został ks. Julian Rykała. W styczniu 1981 roku władze państwowe wydały pozwolenie na budowę kościoła, którą niezwłocznie rozpoczęto. Pierwszą mszę św. w „dolnym kościele” odprawiono już 13 XII 1981 roku, w dzień ogłoszenia stanu wojennego. Kamień węgielny pod budowę kościoła poświęcił bp Ignacy Tokarczuk 23 maja 1982 roku, a półtora roku później, 23 października 1983 r. poświęcił nową świątynię pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W 1990 roku w miejscu gdzie znajdowała się pierwsza tymczasowa kaplica wybudowano nową murowaną kaplicę filialną oraz kaplicę na cmentarzu parafialnym. Poświęcenia obu tych kaplic dokonał 17 października 2004 roku Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny.

PROBOSZCZOWIE

_

Ks. Julian Rykała SDB

1975

Ks. Stanisław Janiec

1988

Ks. Tadeusz Pieniążek

1991

Ks. Mariusz Mik

2003

Ks. Piotr Fortuna

2012

Ks. Zbigniew Pałka

POWOŁANIA Z PARAFII

_

Ks. Jan Rykała, święcony w 1959 r., salezjanin;

Ks. Tadeusz Soboń, święcony w 1985 r., salezjanin;

Ks. Józef Piela, święcony w 1987 r., saletyn;

Ks. Robert Śliwa, święcony w 2002 r., saletyn;