Świadek historii, nauczyciel wiary. Izba pamięci ks. Juliana Rykały, pierwszego proboszcza w Wyżnem

Comments are disabled.